4 Ιουνίου 2015

Ο ΓΙΑΝΗΣ, Η ΟΜΑΔΑ & Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ....

Τρέχουν οι ειδήσεις και οι πληροφορίες και ‘’ξεκαθαρίζει’’ σιγά – σιγά το τοπίο σε αυτά που ακούμε. Έχοντας πλέον τα δύο κείμενα διαπραγμάτευσης, το ελληνικό των 47 σελίδων και των δανειστών των 5 σελίδων (το παράρτημα του με τα αναλυτικά στοιχεία, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα), μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το ελληνικό είναι αλλού για αλλού, που δείχνει και το ‘’επίπεδο εργασίας’’ της ομάδας Βαρουφάκη. Εύστοχα χαρακτηρίσθηκε ως κείμενο ‘’ευκτέων αποτελεσμάτων’’.

Τρία χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του κειμένου.

Όλη η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που είχε απορριφθεί μετά βδελυγμίας από τη συγκυβέρνηση, ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ.

Οι (ελάχιστες ) ελληνικές επιχειρήσεις που θα βγάλουν κέρδη, θα πληρώσουν έκτακτη εισφορά, από την οποία αναμένεται να εισπραχθούν 1,04 δις € !!! (Ότι του χρόνου μπορεί να μην υπάρχουν, ή να βγάλουν ζημιές ή / και να απολυθεί κόσμος, δεν το σκέφτηκε κανείς ?)

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ακούστηκε και έκανε κόσμο να γελάει είναι ότι προβλέπεται είσπραξη φόρων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς 200 εκ. €, όταν όλος ο τζίρος τους είναι 160 εκ. € !!!