10 Ιουνίου 2015

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ '' ΖΕΤΑΙΜ '' ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΠ' ΕΞΩ. ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ....

Η ΕΥΔΑΠ  ανακοίνωσε ότι μετά την εκλογή των νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από το Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο στην Επαναληπτική μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:Αντώνιος Βαρθολομαίος Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος,
Κωνσταντίνος Βαφειάδης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ιωάννης Καρδαράς Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ελευθέριος Μαγιάκης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Γεώργιος Μακρυνός Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Νικόλαος Σαράντης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μιχαήλ Σταυρουλάκης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Χρήστος Μηστριώτης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ευάγγελος Μουτάφης Μη Εκτελεστικό Μέλος.