22 Μαΐου 2014

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ....

Σε μια προ ημερών ανάρτηση μας, είχαμε επισημάνει ότι :

'' Η ακεραιότητα του χαρακτήρα και το μεγαλείο ψυχής ενός που θέλει να λέγεται ''πολιτικός άνδρας'', φαίνεται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Τότε μπορεί να διακρίνει κανείς την συμφωνία λόγων και έργων του. ''

Ο Ζαχαρίας ο Ζούπης   το επιβεβαίωσε πλήρως  και οφείλουμε να το επισημάνουμε. Σε χτεσινή ανακοίνωση του συνδυασμού του, σημειώνεται :

‘’ ….. δεν θεωρούμε τους πολίτες που μας ψήφισαν ούτε καθοδηγούμενους, ούτε αναμένοντες "γραμμή".  Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη αποφασίζουμε  η στάση μας να  είναι η ΨΗΦΟΣ κατά συνείδηση. Τον λόγο τον έχουν οι πολίτες, οι οποίοι και θα πάρουν την τελική ευθύνη της ψήφου τους. Τους εμπιστευόμαστε! ‘’


Είναι η θέση και στάση ενός πραγματικού Αυτοδιοικητικού Άρχοντα.

Προσέξτε και την θέση και στάση ενός άλλου, που ήθελε να γίνει αυτοδιοικητικός άρχοντας.

‘’ Θα σε υποστηρίξουμε (δηλαδή, θα δώσουμε γραμμή σε όσους δημότες μπορούμε να επηρεάσουμε …), εάν μας διευκρινήσεις καθαρά, τι θα κάνεις με :

1.- Την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυσης του κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης.
2.- Την θέση του για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από το νέο ΕΣΠΑ μέσω του ΠΕΠ Αττικής και τομεακών  προγραμμάτων των Υπουργείων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών της πόλης, καθώς και δράσεων βελτίωσης της καθημερινότητας.
3.- Την θέση του σε αναπτυξιακή κατεύθυνση με δημιουργία θέσεων εργασίας, του παράκτιου μετώπου της πόλης με αποκλεισμό για την χρήση γης σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες
. ‘

Διακρίνετε τις διαφορές μεταξύ των ανδρών, ή χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση ?

 
(** Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιος είχε πει ότι, '' μόνο με τα λεφτά της Ευρώπης όπως το ΕΣΠΑ, μπορούν να επιβιώνουν οι Δήμοι της Ελλάδας '', αλλά δεν μας έρχεται. Μάλλον ο Φούχτελ. Το ψάχνουμε και θα επανέλθουμε.)