23 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ...


Πολλά ακούμε και πολλά διαβάζουμε σαν '' προτάσεις '' διαφόρων στελεχών, νέων (ιδίως) κομμάτων και σχηματισμών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Πολλές φορές μάλιστα την διαστρεβλώνουν, σε σημείο που σε κάνει να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο γίνεται.

Για αυτό και εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να βάλουμε μια σειρά, ευελπιστώντας να τους βοηθήσουμε και να εμπλουτίσουμε την θεματολογία τους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που παίζει πολύ και από πολλούς. Το πλαίσιο των Δημοσίων Προμηθειών.

Με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) έχει συγκροτηθεί το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ ΚΑΙ 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), λειτουργεί από 1-7-2013 στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή αιτημάτων και την έγκριση τους, τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, υποβολής προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.
 
Η διενέργεια διαγωνισμών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έχει ήδη ξεκινήσει από 1.7.2013 για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως Κεντρική Αρχή Προμηθειών, ως προς τις προμήθειες αγαθών οι οποίες εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
 
Από 1.1.2014 διενεργούνται και για την Κεντρική Διοίκηση (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές) ως προς τα αγαθά & τις υπηρεσίες.
 
Από 1.4.2014 διενεργούνται υποχρεωτικά διαγωνισμοί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αγαθά και υπηρεσίες από:

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση (δηλ. από την Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές) εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες),
  • Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία).
Συμπληρωματικό του ΕΣΗΔΗΣ είναι και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) το οποίο αποτελεί πληροφοριακό σύστημα καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο τους, ήτοι δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα προϋπολογισθείσας αξίας 1.000€ και άνω, άνευ ΦΠΑ.

Ειδικά για το χώρο της Υγείας, από το 2007 με τον Ν. 3580/2007 έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), η οποία είναι μια αυτοτελής υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ε.Π.Υ. έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλα τις μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κλπ.
 

19 Ιουλίου 2015

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ , ΤΣΙΠΡΑΣ & ‘’ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ’’….

Ήτανε 6 του Οκτώβρη του 2004 όταν στο γνωστό γεύμα του Μπαϊρακτάρη,  ο Καραμανλής αναφέρθηκε στους ‘’πέντε νταβατζήδες’’ και ξεκίνησε την επιχείρηση ρήξης μαζί τους με την καθιέρωση του ‘’ασυμβίβαστού’’. Οι περισσότεροι νομίζουν ή τους έκαναν να νομίζουν, ότι δεν έγινε τίποτα και η όλη ιστορία τελείωσε στα σουβλάκια. Δεν είναι έτσι όμως.  Ο Νόμος έγινε και ψηφίστηκε στις 20 Ιανουαρίου 2005. Η επίθεση όμως που εξαπέλυσαν τα πάσης φύσεως ελληνικά και ξένα λόμπι, ήταν έξω από κάθε πρόβλεψη. Σιφουνάκης, Καρατζαφέρης, Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν, Μπαρόζο κ.α. πρωτοστάτησαν κατά του νόμου !!!

Το αποκορύφωμα ήταν τον Απρίλιο του 2005 όταν στο Υπουργείο Οικονομικών ήρθε επιστολή από την γενική διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής ότι θα σταματήσουν οι πληρωμές του Γ! Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, εάν ο νόμος δεν ανασταλεί μέχρις τις 31-12-2005.  Ο Καραμανλής ηττήθηκε νομικά τότε και αναγκάστηκε να αλλάξει στον νόμο την έννοια του ‘’βασικού μετόχου’’, με την έννοια της ‘’αθέμιτης επιρροής’’. Βέβαια το καλοκαίρι του 2009 δικαιώθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της υπόθεσης C-213/07, αλλά το πουλάκι είχε πετάξει.
 
Αυτά τότε. Σήμερα λοιπόν ακούμε και διαβάζουμε ότι και ο Τσίπρας θέλει να ‘’ταράξει στη νομιμότητα’’ τους ίδιους. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο πιστεύει αυτά που λέει, ή τον παίρνει να τα βάλει μαζί τους. Πολύ περισσότερο μάλιστα που από την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι άρχισαν να τον ‘’αγαπάνε’’ ξαφνικά και να εξυμνούν την ‘’εθνική του στάση’’.

Είμαστε περίεργοι να δούμε τι θα κάνουν οι Παπάς, Φίλης και Σπίρτζης, με τις δεσμεύσεις και εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την αδειοδότηση και τα οφειλόμενα των Μ.Μ.Ε.

Έχει ενδιαφέρον για αυτό και το παρακολουθούμε ….

8 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΕ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΑΑΑΑ !!!!!


Αγαπητέ πρόεδρε και γενικέ διευθυντά,


Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας (‘η Δημοκρατία’ ή ‘Ελλάδα’), με την παρούσα σας παρουσιάζω αίτημα για στήριξη σταθερότητας στο πλαίσιο των Άρθρων 12 και 16 της Συνθήκης του ESM δεδομένου του κινδύνου για την χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ελλάδας ως κράτους μέλους και της ευρωζώνης συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα ζητά από τον ESM δανειακή διευκόλυνση (‘Δάνειο’ ή ‘Πρόγραμμα’) με περίοδο διαθεσιμότητας για τρία χρόνια σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Άρθρο 13 της Συνθήκης του ESM και του Άρθρου 12 της Οδηγίας για τα Δάνεια. Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για να εκπληρωθούν οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές αυτού του μεσομακροπρόθεσμου Προγράμματος, η Δημοκρατία δεσμεύεται σε μια ολοκληρωμένη σειρά μεταρρυθμίσεων και μέτρων που θα εφαρμοστούν στους τομείς της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Εντός του πλαισίου του Προγράμματος, προτείνουμε να εφαρμοστούν άμεσα μια σειρά μέτρων ήδη από την αρχή της επόμενης εβδομάδας που θα περιλαμβάνουν:

- μέτρα σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση
- μέτρα σχετικά με τις συντάξεις

Επίσης, θα συμπεριλάβουμε επιπρόσθετες δράσεις που θα αναλάβει η Δημοκρατία για να ενισχυθεί περαιτέρω και να εκσυγχρονιστεί η οικονομία της. Η ελληνική κυβέρνηση, την Πέμπτη 9 Ιουλίου το αργότερο, θα παραθέσει αναλυτικά τις προτάσεις της για μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη ατζέντα μεταρρυθμίσεων προς αξιολόγηση από τους τρεις θεσμούς που θα παρουσιαστεί στο Euro Group.

Επιπροσθέτως, αποτελεί εκπεφρασμένο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης στο τέλος της χρονικής περιόδου διαθεσιμότητας του Δανείου, ή και νωρίτερα, να επανακτήσει πλήρη και βιώσιμη χρηματοδότηση στις αγορές, ώστε να εκπληρώνει τις μελλοντικές απαιτήσεις χρηματοδότησης, καθώς και μία βιώσιμη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση. Ως τμήμα των ευρύτερων συνομιλιών οι οποίες θα διεξαχθούν, η Ελλάδα χαιρετίζει την ευκαιρία εκμετάλλευσης εν δυνάμει μέτρων τα οποία θα ληφθούν ώστε το χρέος που συνδέεται με τον επίσημο τομέα να καταστεί μακροπρόθεσμα διατηρήσιμο και βιώσιμο.

Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές της πλήρως και εγκαίρως. Εχουμε τη βεβαιότητα ότι τα κράτη μέλη κατανοούν τον επείγοντα χαρακτήρα της αίτησής μας για χορήγηση Δανείου αυτή τη στιγμή, με δεδομένη την εύθραυστη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, την έλλειψη διαθέσιμης ρευστότητας, τις επερχόμενες υποχρεώσεις μας, τη συσσώρευση εσωτερικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και την εκπεφρασμένη επιθυμία μας να αποπληρώσουμε τις ανεξόφλητες οφειλές μας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επαναδιατυπώνουμε την δέσμευση της Ελλάδας να παραμείνει μέλος της ευρωζώνης και να σεβασθεί τους κανόνες και τις ρυθμίσεις ως κράτος μέλος. Ελπίζουμε στην ευνοϊκή και έγκαιρη εξέταση της αίτησής μας.
Για την αποφυγή αμφιβολίας, η επιστολή αυτή υπερισχύει της προηγούμενης επιστολής με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2015.

Μετά τιμής,
ο υπουργός Οικονομικών

ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ !!!!


Πέσαμε στην παγίδα του Σόιμπλε! Η Ελλάδα θα παίξει τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου για να δοκιμαστούν νέες τεχνικές, όπως το διπλό νόμισμα και η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Την ώρα που εμείς πιστέψαμε ότι μπήκαμε στον μαγικό κόσμο της θεωρίας των παιγνίων, μέσω του καθηγητή Βαρουφάκη, ο Σόιμπλε τελείωνε με τις λεπτομέρειες του δικού του σχεδίου. Σύντροφοι, λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά την πατήσαμε την πεπονόφλουδα. Σπάει η φούσκα στην Κίνα και οι Γερμανοί έχουν μία καλή αφορμή για να αλλάξουν την Ευρώπη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη Νόμπελ βλακείας...

Η κατάσταση στις χρηματιστηριακές αγορές της Κίνας θυμίζει έντονα την Wall Street του 1929. Η κομμουνιστική Κίνα που έδωσε ώθηση στην Παγκόσμια Οικονομία τα τελευταία χρόνια θα νιώσει για πρώτη φορά τι σημαίνει να σπάει μία χρηματιστηριακή  φούσκα και να χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, αρκεί να σημειώσουμε ότι  υπάρχουν εταιρείες που αναστέλλουν με διάφορα προσχήματα την διαπραγμάτευση των μετοχών τους, σε μία απέλπιδα προσπάθεια  να διαφυλάξουν την μεγάλη τους χρηματιστηριακή αποτίμηση. Σας θυμίζει κάτι;

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα διολίσθησαν αισθητά οι τιμές των πρώτων υλών. Μόλις προχτές η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά 7% σε μία μόλις ημέρα! Αυτό συμβαίνει επειδή το λεγόμενο έξυπνο χρήμα προβλέπει πτώση της ζήτησης. Η Κίνα ανέβασε τις τιμές των πρώτων υλών, η Κίνα θα τις ρίξει και πάλι.

Οι Γερμανοί είναι γαλουχημένοι στην λογική του ακριβού μάρκου. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Κάποιοι από αυτούς είναι ιστορικού χαρακτήρα. Κάποιοι άλλοι είναι καθαρά οικονομικοί. Η Γερμανία ήταν και είναι μία βιομηχανική χώρα που δεν έχει δικές της όλες τις πρώτες ύλες που χρειάζεται. Το ακριβό μάρκο, λοιπόν, της επέτρεπε να αγοράζει "φθηνά" τις αναγκαίες πρώτες ύλες. Σίγουρα φθηνότερα απ’ ό,τι θα τις αγόραζε με ένα χαμηλής αξίας μάρκο σε σχέση με το δολάριο. Τώρα όμως η άσκηση είναι διαφορετική. Η Ευρώπη χρειάζεται να πουλήσει πιο φθηνά προϊόντα για να είναι περισσότερο ανταγωνιστική. Κι από την στιγμή που υποχωρούν οι τιμές των πρώτων υλών, δεν έχουν λόγο να θέλουν ένα ακριβό ευρώ.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν να το εξηγήσουν εύκολα ως στρατηγική επιλογή στους ίδιους τους Γερμανούς, επειδή τους έχουν μεγαλώσει με την ιδέα ότι κάθε άλλο πέρα από το ακριβό μάρκο είναι κακό!

Από την άλλη ο Δόκτωρ Σόιμπλε δεν έχει κρύψει την επιδίωξή του να επανεξεταστούν οι κανόνες στην Ευρώπη. Το είπε και πρόσφατα, ότι κάθε κρίση έχει κι αυτή την πτυχή. Αλλά αυτό δεν γίνεται στα καλά του καθούμενα. Χρειάζεται να υπάρχει μία αφορμή και την αφορμή αυτή την έδωσε η Ελλάδα. Αν δεν ήταν η Ελλάδα θα ήταν κάποιος άλλος. Η ουσία είναι ότι οι κανόνες χρειάζεται να γραφτούν από την αρχή. Ή τουλάχιστον να διορθωθούν εκείνα που ενοχλούν τους Γερμανούς.

Ο δόκτωρ Σόιμπλε κερδάει σύντροφοι. Εμείς χάνουμε. Ακόμη κι αν συμφωνήσουμε. Δεν ξέρουμε αν μαζί με τον δόκτωρα κέρδισαν κι άλλοι. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι έχασε μία ολόκληρη χώρα. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη.

 
Πηγή : Θανάσης Μαυρίδης

5 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ 20 ΔΙΣ. €.

Και τώρα τι κάνουμε ?  Βασικά περιμένουμε τους κυβερνώντες να πάνε να ‘’καθαρίσουν’’ με τους Ευρωπαίους, με κάποιο χαρτί στα χέρια. Τη βούληση του Ελληνικού Λαού.

Το δήλωσε εξ άλλου ο Τσίπρας. ‘’ Όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα, η Κυβέρνηση ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ να ξεκινήσει συνομιλίες με τους εταίρους. ‘’

Τι τους κάνει όμως να νομίζουν ότι η απόφαση αυτή θα βαρύνει στις αποφάσεις των εταίρων – δανειστών ?
Μάλλον μια ακόμη λανθασμένη εκτίμηση, εάν πάρουμε υπ’ όψει τις δηλώσεις στελεχών της Ε.Ε.

Ένα μόνο μπορούν να επικαλεστούν. Την πολιτική νομιμοποίηση, στην όποια  πιθανή διαπραγμάτευση.

Πόσο όμως ανέβηκε ο λογαριασμός για αυτή την φρέσκια πολιτική νομιμοποίηση  ?  Είκοσι (20) επιπλέον δισ. €, από αυτά που χρειαζόμαστανΓιατί τόσα είναι αυτά που στοίχισε το κλείσιμο των τραπεζών.

ΑΞΙΖΕ  ΤΟΝ  ΚΟΠΟ  ?

ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΕΛΗΞΕ – ΑΞΙΖΕ ΤΟ ΚΟΠΟ ?

Τελείωσε η μέρα, τελείωσε η διαδικασία και σε λίγο θα βγουν και τα αποτελέσματα.  Και μαζί με αυτό θα βγούνε και τα μηχανάκια και τα κλάξον και τα σημαιάκια και οι ντουντούκες και τα τρολλαρίσματα και όλα τα σχετικά συνοδευτικά.  Κάποιοι θα βγουν πάλι στα παράθυρα, και να οι δηλώσεις και να οι αναλύσεις και να οι εκτιμήσεις και να πάλι όλα τα σχετικά συμπαρασυρούμενα. Ευφορία στους μεν, προσωρινή πίκρα στους δε. Ε , ΚΑΙ ?

Αύριο το πρωί είναι μέρα μετά από αποτέλεσμα, άσχετα τι αφορούσε αυτό. Θα κάνουμε πολιτικοοικονομικές αναλύσεις πίνοντας το φρέντο καπουτσίνο με λίγη μαύρη ζάχαρη και κανέλλα σε κάποια καφετέρια, ή στο γραφείο εάν είμαστε υπάλληλοι σε κάποιο δημόσιο μαγαζί (και βέβαια δεν έχουμε πάρει άδεια).
 
Και αφού τα κατάφεραν και μας έκαναν να βλέπουμε την Χώρα και το Ολυμπιακό Στάδιο το ίδιο περίπου πράγμα, αναμενόμενες θα είναι και οι αντιδράσεις και οι εκφράσεις. Εξ άλλου αυτή η κατάσταση ήταν εμφανής και από τις δύο ‘’αντιμαχόμενες’’ πλευρές, όλη αυτή την ‘’προεκλογική’’ βδομάδα. Ντέρμπυ μεταξύ ‘’ΝΑΙ’’ και ‘’ΟΧΙ’’.
 
Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Ήταν τα χαρακτηριστικά ρήξης και διαίρεσης που έβγαλε όλη αυτή η άσκοπη διαδικασία.

Άνεργοι κατά Εργαζομένων.
Επιχειρηματίες κατά επιχειρηματιών.
Φοιτητές κατά καθηγητών.
Συγγενείς εναντίον συγγενών.
Φίλοι εναντίον φίλων.

ΑΞΙΖΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ?

1 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ''ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΝΤΑΙ'' ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ...


Νέα ταλαιπωρία περίμενε τους περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν διαθέτουν χρεωστική κάρτα ή κάρτα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ και οι οποίοι θα πρέπει να περάσουν από το γκισέ μιας εκ των 968 τραπεζών που θα λειτουργήσουν μέχρι την Παρασκευή για να εξυπηρετηθούν.


Ήδη από νωρίς το πρωί σχεδόν σε όλα τα υποκαταστήματα παρατηρούνται ουρές από συνταξιούχους που περιμένουν μετά από τρεις ημέρες να σηκώσουν τα 120 ευρώ, το όριο ανάληψης για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή, που αποφασίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών για τους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν κάρτες ΑΤΜ ή χρεωστικές.

Κι αυτό γιατί όπως έγινε γνωστό μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, η εξυπηρέτηση τους θα γίνει αλφαβητικά. Μοναδική εξαίρεση η Τράπεζα Πειραιώς που ανακοίνωσε ότι η εξυπηρέτηση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Η υπουργική απόφαση που καθόρισε αυτή τη διαδικασία, βγήκε στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα !!!!

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ ...

Καλή μέρα και καλό μήνα σε έναν Ιούλιο που πολλοί από εμάς, δεν έχουμε ξαναζήσει  στη ζωή μας. Η Ελλάδα άλλαξε πράγματι, σε ένα βράδυ. Αλλά προς  τα πίσω. Στο όνομα μιας παρωχημένης επικοινωνιακής πολιτικής, στο όνομα μιας λανθασμένης χρήσης της έννοιας ''ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ'' , μια παρέα γερασμένων μυαλών κατάφερε να μας γυρίσει εξήντα χρόνια πίσω. Ας μην τους αφήσουμε να μας πάρουν και την υπόλοιπη ζωή μας. Ψηλά το κεφάλι, προχωράμε και δεν ξεχνάμε ....