28 Μαΐου 2015

ΕΚΤ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΑΜΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ....

Στις 10 Ιουνίου και εφόσον έχει προηγηθεί η συμφωνία η ΕΚΤ θα αυξήσει τα ελληνικά έντοκα στα 18 δισεκ. Ευρώ, όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, την οποία θα καλύψουν οι ελληνικές τράπεζες.

Τα έντοκα γραμμάτια σήμερα οριοθετούνται στα 14,9 δισεκ. και αποτελούν τον βασικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Ελλάδος μέσω εσωτερικού δανεισμού καθώς οι τράπεζες καλύπτουν τα 10-11 δισεκ. και τα υπόλοιπα 4,9 με 3,9 δισεκ. ασφαλιστικά ταμεία και ευρύτερα ο ελληνικός δημόσιος τομέας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τραπεζικό σύστημα είναι 100% εξαρτημένο από το ευρωσύστημα, το ELA βρίσκεται στα 80,2 δισεκ και απευθείας από την ΕΚΤ οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανειστεί περίπου 36 με 37 δισεκ. συνολικά δηλαδή 116 με 117 δισεκ. Έναντι αυτών έχουν καταθέσει ως εγγυήσεις περίπου 210 δισεκ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο προφανώς είναι οι εκροές καταθέσεων αν και υπάρχουν ενδείξεις για τάσεις αισθητής μείωσης τους, τελευταία .
 
Τον Απρίλιο η σωρευτική εκροή καταθέσεων έφθασε τα 7 δισεκ. και από 138,55 δισεκ. καταθέσεις τον Μάρτιο υποχώρησαν στα 131,55 δισεκ. τον Απρίλιο. Με βάση πρώτες ενδείξεις ο Μάιος θα κλείσει περίπου στα 128,5 δισεκ. Και αυτή η συνεχής εκροή καταθέσεων είναι γενεσιουργός αιτία σοβαρών προβλημάτων.

Π.χ. με όρους Ελλάδος χωρίς να συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις και δάνεια σε επίπεδο ομίλων, οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν 212 δισεκ. δάνεια και 128,5 δισεκ. καταθέσεις αυτό σημαίνει 164% σχέση δανείων προς καταθέσεις που είναι η χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη.